Panduan Pelafalan Paritta PR Harian, lengkap dengan Video

Guan Shi Yin Pu Sa – Xin Ling Fa Men

adalah Pintu Dharma yang diberikan oleh Guan Shi Yin Pu Sa dan dipelopori oleh Master Jun Hong Lu di zaman periode akhir Dharma ini untuk menyelamatkan semua orang. Dengan usaha sendiri ditambah dengan berkat dari Bodhisattva, menjalankan 5 Pusaka Xin Ling Fa Men (melafalkan paritta, berikrar, melepaskan makhluk hidup, membaca Bai Hua Fo Fa serta pertobatan agung) untuk mengubah nasib dan agar hidup kita menjadi lebih baik.

 

Silahkan klik untuk mengunduh

Pedoman Pelafalan PR Harian untuk Pemula

 

Mengapa kita perlu melafalkan paritta?

Paritta adalah ajaran suci warisan Sang Buddha. Karena melafalkan paritta sama dengan memusatkan pikiran kepada Buddha, begitu pikiran Anda tergerak, maka pikiran Bodhisattva pun ikut tergerak. Begitu Anda melafalkan paritta, maka pikiran Bodhisattva bergerak bersama Anda, makanya permohonan Anda baru bisa didengar. (sumber: ~ Kutipan Wejangan Master Jun Hong Lu di Seminar Dharma Singapura 2017021)

Melafalkan paritta sangatlah penting bagi kita, karena dengan melafalkan paritta setiap hari bisa menghubungkan aura kita dengan aura Bodhisattva, menerima berkat dari Bodhisattva dan dengan kekuatan yang diterima, kita pun mampu bersikap lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, serta membawa kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita.

Di dalam Kitab Suci Buddhis tertulis: “Pahala dan jasa kebajikan yang diperoleh dari melafalkan paritta luar biasa besarnya”, melafalkan paritta juga merupakan salah satu bentuk kebajikan, yang dapat digunakan untuk menghapus karma buruk dari kehidupan sebelumnya dan sekarang.

 

Anda dapat menonton video mengenai Panduan Pelafalan Paritta PR Harian bagi Pemula

 

Pelafalan Paritta PR Harian serta Kegunaan dari masing-masing Paritta: (sumber: ~ Kumpulan Wejangan Tentang Pengetahuan Buddhis, Jilid 1 ~佛学常识开示集锦 第一册)

Langkah 1

《净口业真言 》Jing Kou Ye Zhen Yan / The Dharani to Purify Karma from Speech Lafalkan 7x

 

Langkah 2

Memasang dupa kepada Bodhisattva, jika tidak memiliki altar di rumah bisa memasang dupa hati (bervisualisasi).

 

Langkah 3 mengucapkan: “Terima kasih Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa Mo He Sa” (sebanyak 3x)

 

Langkah 4

Paritta 大悲咒 Da Bei Zhou; 心经 Xin Jing; dan 礼佛大忏悔文 Li Fo adalah Tiga Paritta Utama yang harus dilafalkan setiap hari. Pada umumnya awali pelafalan PR Harian dengan melafalkan {大悲咒 Da Bei Zhou}, paritta lainnya boleh dilafalkan tidak berurutan.

Setiap kali melafalkan paritta, judul paritta juga harus dibaca, dan pada saat melafalkan {大悲咒  Da Bei Zhou} dan {心经 Xin Jing} harus baca judul secara lengkap, contohnya setiap melafalkan 1x {Da Bei Zhou}, diawali dengan membaca {Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni}, sedangkan saat melafalkan {Xin Jing}, maka harus melafalkan {Bo Re Bo Ruo Mi Duo Xin Jing}.

 

《大悲咒 Da Bei Zhou》Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni / The Great Compassion Mantra

“Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni” disingkat “Da Bei Zhou”.  “Da Bei Zhou” adalah paritta yang wajib dilafalkan oleh setiap praktisi Buddhis. Ini adalah pelajaran dasar untuk melafal paritta.

Salah satu kegunaan paritta ini adalah untuk: mewujudkan segala permintaan umat dan juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit, dilindungi oleh para Dewa dan Naga Langit. Lafalkan berkali-kali setiap hari, maka ketika menjelang ajal dapat terlahir kembali (pergi) ke alam Buddha manapun. 

PR harian: umumnya 3x atau 7x, sebaiknya dilafalkan secara rutin setiap hari hingga akhir hayat. Boleh dilafalkan di pagi, siang atau malam hari. Jika menghadapi keadaan kritis, sebelum atau sesudah menjalani operasi (contoh: sakit keras, menderita kanker dan lainnya), setiap hari lafalkan “Da Bei Zhou” sebanyak mungkin, bisa 21x – 49x, atau semakin banyak semakin bagus. 

Permohonan sebelum melafalkan 大悲咒 Da Bei Zhou / The Great Compassion Mantra: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu memberkati saya XXX (nama sendiri) dengan kesehatan dan kekuatan”.

Jika anda sedang sakit boleh ditambahkan: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih menyembuhkan penyakit saya XXX, di bagian tubuh xxx (yang mana), semoga bisa lekas sembuh”.

 

《心经 Xin Jing》 Bo Re Bo Luo Mi Duo Xin Jing / The Heart Sutra

“Bo Re Bo Luo Mi Duo Xin Jing” disingkat “Xin Jing”,  merupakan sutra hati untuk menghubungkan kita dengan Guan Shi Yin Pu Sa, menggunakan welas asih Bodhisattva untuk membuka kebijaksanaan. “Xin Jing” adalah energi atau kekuatan di alam surga, ia menjadi uang di alam akhirat, dan kebijaksanaan di alam manusia.

Kegunaan untuk: anak-anak yang tidak patuh, orang dewasa yang tidak percaya pada ajaran Buddha Dharma, orang tua yang terlalu keras kepala, emosi tidak stabil, kebijaksanaan tidak terbuka, depresi, dapat digunakan untuk menyeberangkan arwah yang berada di alam bawah dll. 

PR harian: umumnya lafalkan 3x, 7x atau lebih, sebaiknya dilafalkan secara rutin setiap hari hingga akhir hayat. Jangan dilafalkan setelah jam 10 malam, sewaktu hujan di malam hari atau cuaca buruk seperti badai petir dan kilat. 

Permohonan sebelum melafalkan 心经 Xin Jing / The Heart Sutra: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu memberkati saya XXX (nama sendiri) dengan kebijaksanaan, ketenangan pikiran dan  menghilangkan kerisauan”.

 

《礼佛大忏悔文 Li Fo 》 Li Fo Da Chan Hui Wen / The Eighty-Eight Buddhas Great Repentance

“Li Fo Da Chan Hui Wen” adalah untuk memohon Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih membantu kita bertobat serta melenyapkan karma buruk dari kehidupan lampau dan kehidupan ini. Merupakan paritta besar untuk bertobat (ungkapan penyesalan) kepada para Buddha dan Bodhisattva. 

Salah satu kegunaan untuk: bertobatan dari karma buruk yang pernah dilakukan di kehidupan lampau. Seperti pernah menyakiti perasaan orang lain, hubungan buruk / dendam permusuhan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, pernah bersikap tidak hormat kepada Bodhisattva, merusak gambar atau rupang Bodhisattva, dll. 

PR harian: umumnya 1-7x, sebaiknya dilafalkan secara rutin setiap hari hingga akhir hayat. Boleh dilafalkan di pagi, siang maupun malam hari.

Permohonan sebelum melafalkan 礼佛大忏悔文 Li Fo Da Chan Hui Wen / The Eighty-Eight Buddhas Great Repentance: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu memberkati saya XXX (nama sendiri), membantu saya untuk bertobat dan menghilangkan halangan karma buruk yang ada pada diri saya (atau bisa menyebutkan bagian tubuh tertentu), memberkati saya dengan kesehatan dan kebijaksanaan”.

Hal yang perlu diperhatikan saat melafalkan {Li Fo Da Chan Hui Wen}, jika merasakan dibagian tubuh mana  tidak enak (nyaman) atau terasa sakit, itu petanda kalau karma buruk kita berubah menjadi arwah, ini adalah hal baik, jika muncul sekarang akan lebih baik daripada menjadi penyakit berat di masa tua. Biasanya boleh melafalkan 4-7 lembar Xiao Fang Zi, jika terasa sangat sakit, silahkan dapat melafalkan lebih banyak lagi, sampai tubuh anda terasa sehat. Ketiga paritta di atas adalah dasar dari paritta PR harian.

 

Langkah 5

Jumlah pelafalan paritta pendek di bawah ini, disesuaikan dengan keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi, lafalkan sebanyak 21x, 27x atau 49x. Bagi para pemula perlu melafalkan paritta {Wang Sheng Jing Tu Shen Zhou}

 

《往生净土神咒 Wang Sheng Zhou》Wang Sheng Jing Tu Shen Zhou / The Amitabha Pure Land Rebirth Mantra

“Ba Yi Qie Ye Zhang Gen Ben De Sheng Jing Tu Tuo Luo Ni” disingkat “Wang Sheng Zhou” untuk memohon berkat dari Guan Shi Yin Pu Sa, untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan duniawi, untuk terlahir di Alam Sukhavati, untuk mendoakan (menyeberangkan) arwah binatang kecil, unggas, hewan laut, serangga, dll yang pernah dibunuh. 

Baik dilafalkan untuk: orang yang belum percaya dan belajar Buddha Dharma dan mengonsumsi makanan  dari makluk hidup (binatang) yang dibunuh secara hidup-hidup, secara tidak sengaja menyakiti atau membunuh makhluk hidup / binatang kecil, termasuk membunuh binatang di dalam mimpi. 

Bila perlu, lafalkan sebanyak 21x, 27x atau 49x setiap hari, sebaiknya tidak dilafalkan setelah jam 10 malam atau dalam cuaca buruk seperti badai petir dan kilat.

Permohonan sebelum melafalkan 往生净土神咒 Wang Sheng Zhou / The Amitabha Pure Land Rebirth Mantra: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu memberkati saya XXX (nama sendiri), mendoakan arwah kecil (binatang) yang meninggal karena saya, agar bisa pergi ke alam yang lebih baik, membantu saya menghapuskan karma buruk saya”.

 

《解结咒》Jie Jie Zhou / The Mantra to Untie Karmic Knots

“Jie Jie Zhou” adalah permohonan pada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih untuk membantu kita menguraikan hubungan buruk antar sesama. 

Kegunaan untuk:  Kesalahpahaman antar pasangan, ketidakharmonisan antara suami dan istri, ketidakakuran antara orang tua dan anak, pertikaian antar rekan kerja, hubungan buruk antara bos dan karyawan, hutang karma dari kehidupan lampau. 

Bila perlu, lafalkan 21x, 27x atau 49 kali setiap hari,boleh dilafalkan di pagi, siang atau malam hari.

Permohonan sebelum melafalkan 解结咒 Jie Jie Zhou / The Mantra to Untie Karmic Knots: Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu mengurai hubungan buruk antara saya XXX (nama sendiri), dengan YYY (nama anggota keluarga / keluarga / nama teman / nama rekan kerja)”.

 

《消灾吉祥神咒》Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou / The Mantra to Disperse Calamities

“Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou” dilafalkan saat menghadapi berbagai keadaan darurat, menguraikan hubungan karma buruk dari kehidupan lampau. 

Kegunaan untuk: terbebas dari sengketa hukum, kerugian harta benda, pertengkaran, denda, sakit mendadak, terhindar dari bencara yang akan datang, mengalami mimpi buruk, dll. 

Bila perlu, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh dilafalkan di pagi siang dan malam hari.

Permohonan sebelum melafalkan 消灾吉祥神咒 Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou / The Mantra to Disperse Calamities: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu melindungii saya XXX (nama sendiri), agar terhindar dari bencana, memberkati saya dengan keselamatan dan kesejahteraan”.

 

《准提神咒》Zhun Ti Shen Zhou / The Cundi Dharani

“Zhun Ti Shen Zhou” adalah permohonan pada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih untuk membantu kita mencapai cita-cita, mengabulkan keinginan kita. 

Kegunaan untuk: keberhasilan dalam karir / pekerjaan, keharmonisan dalam pernikahan, hasil akademis bagus. Sangat membantu bagi anak muda yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, pendidikan, karir dan lain-lain. 

Namun, harus dilakukan dalam ruang lingkup yang wajar dan sesuai aturan. Lafalkan 21x,  27x atau 49x setiap hari. Boleh dilafalkan di pagi, siang dan malam hari.

Permohonan sebelum melafalkan 准提神咒 Zhun Ti Shen Zhou / The Cundi Dharani: “Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu memberkati saya XXX (nama sendiri), agar apa yang diharapkan terwujud (sukses dalam pekerjaan, kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, berprestasi dalam pendidikan)”.

 

Langkah 6

《补阙真言》Bu Que Zhen Yan / Dharani to Patch Flaws in Recitation Lafalkan 3x atau 7x setelah selesai melafalkan semua Paritta PR Harian; tidak perlu dilafalkan setiap selesai melafalkan satu jenis paritta

 

《七佛灭罪真言》Qi Fo Mie Zhui Zhe Yan / Sapta Atitabuddha Karasaniya Dharni Lafalkan 3x

 

Langkah 7

Setiap selesai melafalkan semua paritta, ucapkan: “Terima kasih Guan Shi Yin Pu Sa yang maha welas asih, maha penolong dan maha tahu telah memberkati dan melindungi saya XXX (nama sendiri)”.